28° Clear
11 km/h Wind Speed
News Detail

News Detail

350 mt sabit tip deniz bariyeri alımı
27.02.2020 350 mt sabit tip deniz bariyeri alımı

 

SABİT BARİYER TEKNİK ve İHALE ŞARTNAMESİ

1)      KONU:

Bu şartname Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.’nin ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak, sabit bariyerin teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ihale yöntemi ile ilgili hususları konu alır.

 

2)      KAPSAM:

Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri Limanı, liman sahası içerisinde her hangi bir deniz kirliliği yaşandığında kirliliğin yayılımını engellemek, iskele altından diğer alanlara bulaşmasını sınırlamak ve yakıt alım operasyonları esnasında, yakıt alan ve yakıt veren gemilerin deniz üzeri çevre güvenliğini sağlayacak 350 metre sabit bariyerin teknik özelliklerini, teslimat şeklini, garanti şartlarını ve ihale yöntemlerini kapsamaktadır.

 

3)      TANIMLAR/KAVRAMLAR/KISALTMALAR

İdare: Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri
Yüklenici: Fiyat teklifi alınacak ve/veya tedarik işleminin yapılacağı firma ve/veya firmalar
Freeboard: Bu değer bariyer suyun üzerinde kalan uzunluğudur
Draft: Bu değer bariyerin suyun altında kalan uzunluğudur

 
4)      İHALE ŞARTLARI

İhale, 11 Mart 2020, Çarşamba günü saat 13:30’da Kumbahçe Mah. İskele Cad. No:13 Bodrum /MUĞLA adresinde yer alan Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri Terminal Binası Toplantı salonunda kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Buna göre teklifler yazılı olarak yapılacak, teklif mektubunun, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak, zarfın yapıştırılan yerinin yüklenici adayı tarafından kaşe ve imza atıldıktan sonra, aşağıda istenilen diğer belgelerle ikinci bir zarfa konularak kapatılacak ikinci zarf üzerine yüklenici aday firmanın firma tam ünvanı açık adresi iletişim bilgileri ve yetkili (imza sirkülerinde tanımlı) adı soyadı ve imzası yer alacaktır. Ayrıca teklifi konusu olarak ‘350mt sabit bariyer fiyat teklifi-tarih’ bilgisi açıkça belirtilecektir.

İhale ekinde zarf içerisinde istenilen belgeler;

o   Eş değer 3 adet işin tamamlandığını belirten, işi yaptıran işletme tarafından kaşeli imzalı, iş bitirme belgesinin (olumlu referans) yer alması istenmektedir (Türkçe – İngilizce olabilir).

o   Bariyerin mukavemetini gösterir tamamının ya da imalatında kullanılan ürünlerin uluslararası geçerliliği olan test sertifikasyonları

o   Yüklenicinin Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu güncel haliyle

o   Bu şartnamenin bir kopyası alınarak her sayfası kaşe imzalanmalı

o   Vergi Levhası

o   İmza sirküleri

o   Ticaret sicil gazetesi

o   Şartnamede ürün ve yüklenici ile ilgili istenilen diğer tüm belge ve dökümanlar

 

5)      TEKNİK ÖZELLİKLER:

a)      Draft: 50cm, Freeboard: 30cm, Toplam: 80 cm genişliğinde ve yüzdürücüler ile birlikte toplam genişliği en az 30cm olmalıdır.

b)      Bariyerler her biri 25 metre uzunluğunda ünitelerden oluşmalıdır. 14 adet ünitenin toplamı 350 metre olmalıdır.

c)       Bariyerin uç kısımlarında kolayca birbirine eklenip, ayrılabileceği paslanmaz malzemeden imal edilmiş bağlantı parçaları olacaktır. Bağlantı parçaları ASTM-Z standardına uygun şekilli soğuk çektirme alüminyum malzemeden ve eloksal kaplı olacaktır. Böylece bariyerler ekleme yerlerinden birbirine kolayca eklenerek istenilen uzunluklarda kullanılabilir olacaktır.

d)      Bariyerin taşıma bandı olan ve perdeleme yapan orta kısmı en az 8mm kalınlığında kauçuk malzemeden üretilmiş olup, kauçuk kaplama içerisinde çapraz dokumalı gerilimi ve kopma direnci yüksek 900DNS üç kat kord bezi ihtiva edecektir.

e)      Bariyer kumaşı nitril kauçuk neopren veya aynı mukavemete sahip muadil ürün olacaktır. Yağa aside ve keskin maddelere karşı dayanıklı olacaktır.

f)        Bariyer kumaşının yosun ve midye gibi deniz canlılarına karşı inhibitör içermesi gerekmektedir. Yüzdürücülerinin ise inhibitör karışımlı boya ve/veya vernik ile kaplı olması gerekmektedir. Böylelikle bariyer üzerinde deniz canlısı yetişmesi en aza indirgenecektir.

g)      Bariyer üzerinde her bir metrede en az 2 adet yüzdürücü bulunacaktır. Yüzdürücüler bariyerin her iki yüzüne de monte edilmiş olacaktır. Tek yüze takılacak yüzdürücülerin toplam uzunluğu en az 50cm ve yüzdürücünün yüksekliği en az 15 cm olacaktır. Yüzdürücüler darbelere dayanıklı polietilen malzemeden imal edilmiş olmakla beraber ayrıca yüzdürücüler poliüretan köpük dolgulu olacaktır. Polietilen yüzdürücülerin dolgu materyali kapakları, bariyerin iç yüzeyine, nitril kauçuk yüzeye bakacak şekilde, montaj sonrasında saklanmış olacaktır.

h)      Yüzdürücüler; polietilenden imal, görünür bir renkte (Sarı, turuncu v.b.) poliüretan köpük dolgulu, darbelere karşı dayanıklı, dolgu kapağı nitril kauçuk tarafında, içe doğru gizlenmiş olan ve bu sayede içerisine su almayan, inhibitör vernik ve/veya boya kaplaması sayesinde uzun süre deniz canlısı yaşayamaz ve kolay temizlenebilir, kolay değiştirilebilir özellikte olacaktır.

i)        Her bir yüzdürücü bariyere AISI 316SS kalite standardında paslanmaya/korozyona dayanıklı somun ve cıvata ile bağlanacaktır.

j)        Bariyerin draft bölgesinde, etek kısmında galvaniz kaplama zincir ağırlıklar ve en az 5 metre aralıklar ile paslanmaya karşı  katotik koruma sağlayan tutyalar bulunacaktır. En az 2 metrede bir zincir bağlantı noktaları olacaktır.

k)      Bariyer ve ekipmanları güneş ışınlarına, deniz suyuna ve çevre etmenlerine karşı çekme, gerilme, yırtılma, kopma ve aşınmaya karşı dirençli olacaktır. Bu dyanıklılık ürünün tamamı ya da birleşenlerini oluştura malzemelerin 3.Taraf bağımsız uluslararası bir sörveyör kuruluş tarafından test edilmiş olacaktır.

l)        Bariyerler idarenin göstermiş olduğu liman sahası, dolfen ayakları ve benzeri su üzeri yapılara monte edilecektir. Montaj esnasında kullanılacak her türlü ekipman tedarikçi firma tarafından sağlanacak, montaj sonrasında meydana gelebilecek hasarlar için tedarikçi firma sorumlu olacaktır.

m)    Bariyerlerin teslimi esnasında en az 10 adet yüzdürücü ve yüzdürücülerin montajı için gerekli olacak somun ve civatalar tamir kiti şeklinde idareye teslim edilecektir.

n)      Ürünün mukavemetini gösterir her türlü test ve sertifika limana teslim edilecektir.

 

6)      TEST VE MUAYENE METODLARI:

Bariyerler ve /veya bariyerin üretimine esas olan malzemeler, bu konu ile ilgili oluşturulmuş uluslararası standartlara göre bağımsız bir sörveyör kuruluş tarafından sertifikalandırılmış, test edilmiş olacaktır.

 

7)      AMBALAJLAMA ETİKETLEME VE TESLİMAT:

a)       Teslimat, montaj dâhil idarenin belirtildiği liman sahası alanında gerçekleştirilecektir.

b)      Teslimat süresi sözleşme tarihinden itibaren 30 gündür

 

8)      GARANTİ ŞARTLARI:

Bariyer ve ekipmanları (zincir, saplama, somun, bağlantı aparatları ve çekme başlıkları) 5 yıl boyunca yerinde onarım garantisinde olacaktır. Garanti süresi boyunca yılda iki defa bakım ve gözlem raporunun idareye sunulacağı taahhüt edilecektir.

 

9)      EĞİTİM ŞARTLARI:

Acil durumlarda gerekli olabilecek durumlar için bariyerin montajı, tamirleri ve kullanımı ile ilgili idarenin göstereceği personel eğitilecektir.

 

10)  EMNİYET/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞARTLARI:

a)       Yüklenici işin süresi boyunca (bariyerin temini, imalatı, birleştirilmesi, sevkiyatı ve teslimi) 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak çalışacaktır.

b)      Yüklenici limanın istemesi durumunda yapılan işe özel Risk Analizi yapmak ve İdareye teslim etmek zorundadır.

c)       Yüklenici limanın belirlediği genel iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uyacaktır.

d)      Yüklenici vereceği eğitimler ile ilgili eğitmenlerin ilgili kanun kapsamında bariyerler ile müdahale konularını kapsayan eğitmen sertifikasını idareye sunacaktır.

 

11)  ÇEVRESEL ŞARTLAR:

a)       Yüklenici, işin süresi boyunca (bariyerin temini, imalatı, birleştirilmesi, sevkiyatı, montajı ve teslimi) çevreye vereceği tüm zararlardan sorumludur.

b)      Yüklenici limanın istemesi durumunda işe başlamadan önce, yapılan işe özel çevresel risk analizini yetkili kişi/kuruma yaptıracak ve işe başlamadan önce İdare’ye teslim edecektir.

 

12)  STANDARTLAR, MEVZUAT VE SERTİFİKASYON:

a)       Bariyer montajı esnasında kullanılacak cıvata, somun ve benzeri malzemeler AISI 316 SS paslanmaz çelik standartlarında olacaktır.

b)      Bariyer imalatında kullanılacak kort bezi 900DNS standardında olacaktır.

c)       Bariyerin veya bariyerin imalatında kullanılan birleşenleri bir bütün halde kopma ve gerilme mukavemetini gösterir uluslararası test sertifikasyonları ihale esnasında sunulacaktır.

d)      Tercihen, bariyer kullanımı ile alakalı eğitimleri verecek olan eğitmende “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” tarafından verilen Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep olduğu Deniz Kirliliğine Müdahale Seminer Eğitmeni Sertifikası” istenecektir.

e)      Yüklenicinin Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu güncel ve ihale esnasında sunulacaktır.

 

 

Other News
Bodrum ends the season with a record number of cruise lines: The 101st and last ship, Costa Venezia, completed the 2022 cruise season.
22.11.2022 Bodrum ends the season with a record number of cruise lines: The 101st and last ship, Costa Venezia, completed the 2022 cruise season. More
Bodrum welcomed the largest cruise ship in its history:                                                              Odyssey of the Seas arrived at Bodrum Cruise Port with it’s 3693 passengers.
25.08.2022 Bodrum welcomed the largest cruise ship in its history: Odyssey of the Seas arrived at Bodrum Cruise Port with it’s 3693 passengers. More
The Largest Ship in Bodrum's History: Costa Venezia
04.05.2022 The Largest Ship in Bodrum's History: Costa Venezia More
Tender Announcement, Specification
08.09.2021 Tender Announcement, Specification More
Bodrum Cruise Port Welcomes Viking Cruises Once Again
24.05.2021 Bodrum Cruise Port Welcomes Viking Cruises Once Again More
Bodrum Cruise Port Hosted Viking Sea
15.03.2021 Bodrum Cruise Port Hosted Viking Sea More
BCP Çatı İzolasyonu İhale Duyurusu
09.02.2021 BCP Çatı İzolasyonu İhale Duyurusu More
COVID-19 Update from the Ministry of Transportation and Infrastructure
14.01.2021 COVID-19 Update from the Ministry of Transportation and Infrastructure More
Sixth Global Run Bodrum breaks records
29.04.2019 Sixth Global Run Bodrum breaks records More
Double Cruise Call on October 16th for Bodrum Cruise Port
16.11.2018 Double Cruise Call on October 16th for Bodrum Cruise Port More
Six GPH Ports nominated for World Travel Awards Europe 2018
19.03.2018 Six GPH Ports nominated for World Travel Awards Europe 2018 More